Mikael Westmark.jpg
MIKAEL WESTMARK 
VD och kommunikationskonsult
mikael@westmark.se
0707-339810
LinkedIn

Jag arbetar som kommunikationsrådgivare, coach och leder byråns verksamhet.

Under mer än 40 år har jag ägnat mig åt kommunikation i olika former som PR-konsult, informatör och journalist. Den kunskapen använder jag i dag för att driva kundprojekt inom en rad olika branscher – och inte minst att träna och stötta organisationer och enskilda medarbetare i att bli bättre på att kommunicera. 

 

Jag arbetar mycket med medieträning, intervjuer av talespersoner och att skapa korta videofilmer som stärker organisationens varumärke.

 

På Ericsson var jag företagets globala talesperson i hälsofrågor ("strålning") och etiskt och socialt ansvar (CSR). Där arbetade jag också med strategisk kommunikation, medie- och budskapsträning samt krishantering.

 

Jag var tidigare på OM (i dag NASDAQ OMX) samt vice vd, delägare och en av de två grundarna av PR-byrån Hill and Knowlton i Sverige.