top of page
Riddarholmen.JPG

MEDIETRÄNING 
– PÅVERKA OMVÄRLDENS BILD AV DITT FÖRETAG

I kontakterna med media och omvärlden blir det tydligt om ett företags budskap är begripliga och trovärdiga. Och det är talespersonen som står längst fram och påverkar omvärldens uppfattning. Då är det en stor fördel att redan ha testat och finslipat sina budskap under en medieträning.

 

På Westmark har vi praktisk erfarenhet av vad som krävs för att stå i rampljuset och att profilera VD, ledning och andra nyckelpersoner. Därför anlitas vi ofta av företag som vill träna sina anställda för att bättre kunna nå ut med budskapen. 

 

Resultatet blir inte bara att den positiva publiciteten ökar, utan även att kommunikationen blir mer enhetlig och att de interna värderingarna stärks.

MEDIETRÄNING
– PÅVERKA OMVÄRLDENS BILD AV DITT FÖRETAG
bottom of page