top of page
Riddarholmen.JPG

KRISHANTERING
– VAR FÖRBEREDD PÅ DET VÄRSTA

Vad gör du när det som inte får hända, händer ändå? Alla företag hamnar någon gång i en situation där man behöver bra krishantering när företagets trovärdighet och affärsverksamhet hotas. Ibland är det en krusning på ytan och i andra fall fullständig orkan.

 

Det gäller att snabbt ta kommandot över situationen, se till att VD eller någon annan kliver fram och visar förståelse och handlingskraft. Tiden är knapp och agerar man fel, för långsamt eller inte alls så dröjer det innan förtroendet kan återupprättas.

 

Vi kan på kort varsel bistå med råd och konkreta insatser för att minska de negativa effekterna av en uppkommen kris.

 

Genom förebyggande krishantering får ni också en bättre kontroll över medarbetarnas och omvärldens förtroende. Vi arbetar med "issues management" som på ett effektivt sätt förebygger eller mildrar kriser. På ett tidigt stadium identifierar vi ert företags riskområden och förbereder er genom bland annat krissimuleringar, krismanualer och checklistor.

KRISHANTERING
– VAR FÖRBEREDD PÅ DET VÄRSTA
bottom of page