Sökning på ”presskontakter”

Träffar 41–46 av 46

Sybase och Infotrust samarbetar för att öka försäljningen av Sybase IQ

Sybase har inlett ett samarbete med konsultbolaget Infotrust för att öka försäljningen av Sybase IQ - framför allt till företag i Danmark och Baltikum. Infotrust är specialiserat på business intelligence och SAP BusinessObjects och nu fokuserar man på att sälja integrerade lösningar till kunderna.

Läs mer

Carnegie väljer ClearCube och ITF till toppmodernt handlargolv

Carnegie Investment Bank i Stockholm väljer ITF som leverantör av ClearCube-teknik till det nya toppmoderna handlargolvet. Hög säkerhet, effektiv energihantering, förbättrad arbetsmiljö och hög prestanda är några faktorer som gjorde att valet föll på ClearCubes PCoIP-lösning.

Läs mer

Ticket Affärsresor virtualiserar med Microsoft och HP

Ticket Affärsresor har tagit ett stort steg i att modernisera sin datorpark och samtidigt spara både energi och kostnader. Genom att införa virtualiserade servrar med teknik från Microsoft och HP har företaget fått en flexibel lösning – som betalar sig redan efter ett år!

Läs mer

Minskad piratkopiering av programvara med tio procent kan skapa 2 000 nya jobb och öka skatteintäkterna med 3,6 miljarder

Att minska piratkopieringen av programvara ger ringar på vattnet i form av nya IT-investeringar. Investeringarna i sin tur skapar nya jobb och ger ökade skatteintäkter - och ju snabbare som piratkopieringen minskar, desto större blir effekterna. Det framkommer i en ny studie av analysföretaget IDC på uppdrag av Business Software Alliance (BSA). Studien visar effekterna av om piratkopieringen av programvara skulle minska med tio procent i 42 olika länder.

Läs mer

Värdet av piratprogram i Sverige når ny rekordnivå på 411 miljoner dollar

Det kommersiella värdet av olicensierade program i Sverige nådde en ny rekordnivå på motsvarande 411 miljoner dollar under 2010 – och 25 procent av alla nyttoprogram var piratkopierade. Det framkommer i den åttonde årliga globala piratstudien från Business Software Alliance (BSA) som utvärderar piratkopieringen runt om i världen.

Läs mer

Nya Sybase IQ 15.4 underlättar analys av gigantiska datamängder

Sybase lanserar nu Sybase IQ 15.4, en ny version av den kolumnbaserade analysdatabasen som innehåller avancerad teknik för att direkt i databasen kunna analysera gigantiska datamängder. Bland nyheterna finns stöd för MapReduce och Hadoop-integration.

Läs mer