Ragna Karlén Stavegren, vd på Karlén & Stavegren Ekonomikonsult AB:

”Vi har hittat en kommunikations-PT – en sådan borde alla ha!”


Karlén & Stavegren är en redovisningsbyrå med 25 års erfarenhet i en bransch med låg förändringstakt. För ett par år sedan bestämde vi oss för att utmana både oss själva och branschen genom att förändra oss till ett modernt, professionellt företag. Ledarskap, varumärke och kommunikation behövde utvecklas och förstärkas. I dag har vi en stabil plattform där alla medarbetare kan kommunicera våra budskap.

Tidigt i processen kom vi i kontakt med Mikael och Anna-Karin. De fångade oss och vår kultur i ord och har hjälpt oss kommunicera den på ett strålande sätt. Vi har fortsatt att anlita Westmark i olika sammanhang. De hjälper oss med formuleringar och kvalitetsgranskning av texter, de håller föreläsningar om kommunikation internt hos oss och hos våra kunder.

Alla vet hur bra det känns när någon förstår en och kan tillföra det professionella uttryck man själv saknar och det har verkligen Westmark gjort! Ibland ska man ha tur och hitta rätt med det samma! Tack!