Stefan Lindh, vice vd på Rumbline:

”Vi ville ge något extra till kunderna”


Jag arbetar på Rumbline, ett konsultföretag som arbetar med förändringsprojekt inom framförallt bank- och försäkringsbranschen. Vi tog kontakt med Westmark när vi ville ha hjälp med att ta fram ett skrivet material om hur vi jobbar. Den skulle rikta sig till alla som arbetar med att leda eller beställa förändringsarbeten men också kunna läsas av andra som är intresserade av ämnet.

Vårt samarbete utmynnade i En liten bok om förändring och utveckling. Och det är verkligen en snygg liten bok med stort innehåll och massor av illustrationer som har blivit en riktig succé. Råden och lärdomarna i boken kommer från våra medarbetare som har stor kompetens och är erkänt duktiga på att hjälpa sina kunder att få förändringsprojekt hela vägen i mål. Den beskriver i enkla konkreta ordalag hur man egentligen gör för att lyckas med förändringsarbeten – och hur man undviker några av de vanligaste fallgroparna.

Westmark bidrog starkt till att boken fick en dynamisk och inspirerande utformning i text och bild i samarbete med Frida Sthlm. Läsaren lockas till att växelvis bläddra vidare och stanna upp för att gå på djupet. De tog sig an projektet med stor entusiasm och kreativitet. Vi är otroligt nöjda med deras insats och resultatet kommer att leva länge.