Minikurs i bättre mediekontakter

Företag och organisationer har ett behov av att synas och komma till tals. Det kan t.ex. handla om att få uppmärksamhet för en ny produkt eller lyfta fram en viktig ståndpunkt i en pågående debatt. Då är bra mediekontakter ett måste.

På Westmark Information har vi lång erfarenhet av att arbeta som professionella medierådgivare. Vi anlitas ofta som externa konsulter för att utveckla och även sköta företagens mediekontakter.

Vi erbjuder en kostnadsfri minikurs - som vi sedan hoppas ska leda fram till ett fortsatt samarbete. Kursen tar cirka 1,5-2 timmar och lämpar sig för maximalt 3-4 personer.

Då ger vi en översiktlig bild över hur media fungerar, diskuterar nyhetsvärdering (vad som gör en nyhet till en nyhet) och ger praktiska råd kring hur man ska sköta sina mediekontakter på bästa sätt.

Utöver detta erbjuder vi självklart en rad andra tjänster som t.ex. medieträning, krishantering m.m. Läs mer om tjänsterna här.

Anmälan

Om detta är intressant, klicka här och berätta kort om vad du gör och hur du skulle vilja bli en bättre kommunikatör.

Vad tycker tidigare deltagare?

Seminariet var fantastiskt intressant - och över mina egna högt ställda förväntningar! Jag är övertygad om att den nya kunskapen kommer att hjälpa oss mycket framöver.

Hugo Wernhoff, Head of New Markets and Business Development, Revision Courses Europe

Det var väldigt bra på många sätt. Jag fick en god överblick över hur media fungerar och jag uppskattade alla paktiska råd samt möjligheten att ställa frågor som var specifika för mitt projekt.

Seminariet gav många tillfällen att omvärdera mina tidigare slutsatser om kommunikation, prickade in områden att jobba vidare med och gav större klarhet i vad som borde göras rent praktiskt. Stort tack!

Fredrik Abrahamsson, grundare av Mindeye

Ett jättebra seminarium! Nu vet jag hur jag ska arbeta vidare för att skapa publicitet kring mina smycken.

Ninva Charo, grundare av LouLou