Varumärkesbyggnad – lägg grunden för din identitet

En förutsättning för bra kommunikation är det egna varumärket. Varumärket personifierar ett företag, en produkt eller en tjänst och det ska väcka känslor och vara särskiljande mot konkurrenterna.

Ett långsiktigt starkt varumärke måste därför byggas ordentligt.

Vi sätter samman en projektgrupp med erfarna varumärkesexperter och kommunikatörer. I nära samarbete med kunden analyserar vi först förutsättningarna och inventerar den samlade kunskapen om produkter, marknadsutveckling, konkurrenter osv.

Resultatet är sedan en rekommenderad varumärkes- och designplattform med t.ex. logotyp, designprinciper som färgval och typsnitt samt eventuella s.k. taglines.