Språklig kvalitetssäkring – se till att företagets texter är välskrivna

En text med dåligt eller felaktigt språk, stavfel, bristande interpunktion och inkonsekvenser är svårläst oavsett innehåll. I värsta fall ger den dessutom ett oseriöst intryck. 

Vi åtar oss att kvalitetssäkra texter på flera nivåer. Vissa uppskattar att ta in oss tidigt i ett projekt och få hjälp med struktur, faktaurval, tilltal och formuleringar. Andra föredrar en språklig slutkontroll av en redan faktagranskad text.

Hos oss får du en fullfjädrad språkvårdare och utbildad språkkonsult som går igenom dina texter.

Texterna som lämnar oss är alltid språkligt korrekta och begripliga.

Intresserad av en skrivkurs?

Klicka här för att läsa mer om vår skrivkurs där du lär dig att skriva bättre texter på jobbet.