Omvärldsanalys och kommunikationsplan – hitta din nisch

Grunden för att kommunicera effektivt är att först få en överblick av vad som sker utanför den egna organisationen. Hur ser marknaden ut? Vad gör konkurrenterna? Hur ser de viktigaste trenderna ut? Vad skriver media om? Vilka debatter har en koppling till vår verksamhet?

En omvärldsanalys hjälper dig att fatta rätt beslut och hitta rätt position på marknaden. Vi analyserar vad som skrivs i media, kartlägger marknaden och identifierar rådande trender. Utifrån dina affärsmål tar vi sedan fram en konkret kommunikationsplan. Vi hjälper dig med de budskap som ska kommuniceras, prioriterade målgrupper och hur du ska kommunicera för att särskilja dig från konkurrenterna.

Vid en omvärldsanalys är det viktigt att kunna se utanför ramarna. Som konsulter kan vi behålla ett utanförperspektiv och fungera som ett bra beslutsstöd till ledningen. Vi arbetar med både stora och små företag och bevakar löpande marknaden och vad som skrivs och sägs i media. Utifrån detta ger vi råd och rekommendationer till hur du ska agera för att ge bästa möjliga stöd till verksamheten.