Trovärdiga källor allt viktigare enligt ny global journalistundersökning

Medier runt om i världen erbjuder i dag mer digitalt innehåll, stöder fler tekniska enheter och använder allt mer digitala källor till sina artiklar än de senaste fem åren. Det framgår av en ny global journalistundersökning som i dag publiceras av Oriella PR Network. 

Undersökningen visar också att den digitala boomen på redaktionerna har banat väg för en återgång till traditionell journalistisk praxis: trovärdiga och inflytelserika källor har ett långt större värde 2012 än färdigförpackade nyheter.

Detta är den femte årliga studien av Oriella PR Network (www.oriellaprnetwork.com) och i år deltog över 600 journalister från 16 länder i Europa (däribland Sverige), Asien och den amerikanska kontinenten. Resultatet visar att medierna är försiktigt optimistiska trots den fortsatta ekonomiska osäkerheten. Över hälften (54 procent) bedömer att de kommer att få en större publik under året jämfört med 20 procent som tror på en minskning.

- Det är intressant att se hur journalister lägger allt större vikt vid inflytandet och trovärdigheten hos sina källor jämfört med tidigare - speciellt i sociala medier. Samtidigt kompletterar de allt mer sina nyheter med videor, informationsgrafik, appar och annat digitalt material. De företag som kan anpassa sig och stötta mediernas behov har långt mycket större möjligheter att lyckas med sin egen kommunikation, säger Mikael Westmark, vd på Westmark Information som ingår i Oriella PR Network.

Studien visar att användningen av online-video har dubblerats under det senaste året. 36 procent av journalisterna säger att de publicerar videor på nätet i dag jämfört med 20 procent under 2011. Dessutom har 40 procent journalistbloggar och 22 procent producerar själva sin informationsgrafik.

Medieföretagen lägger allt större fokus på digitalt innehåll och distribution för att öka intäkterna, och det återspeglas i en stadig ökning av mobilappar och egna Twitter- och Facebook-sidor. Andelen journalister som säger att de har appar har ökat de senaste tre åren och i dag har en av fyra publikationer en egen mobilapp. Omkring hälften uppger att företaget har Facebook-sidor (52 procent) och Twitter-konto (46 procent).

Den enda formen av innehåll som minskar är diskussionsforum. I dag har bara 26 procent egna forum jämfört med 37 procent när den första undersökningen gjordes 2008.

Källor spelar stor roll

Undersökningen visar att sociala medier är en naturlig del för en journalist som vill hitta nyheter - men bara om källorna är kända. Lite mer än hälften (53 procent) av journalisterna använder uppdateringar på mikrobloggar (t.ex. Twitter, Facebook eller Weibo) från kända källor. När källan är okänd, minskar förtroendet med hälften.

Användningen av vanliga bloggar i nyhetsarbetet är något lägre men följer samma trend: 44 procent av de som svarat använder kända bloggar som nyhetskällor, men bara 22 procent använder okända bloggar på samma sätt. Detta är tvärtom mot 2011 då 43 procent använde okända bloggar och bara 30 procent byggde sina nyheter på kända källor.

Resultatet visar klart att kända källor blir allt viktigare i nyhetsarbetet - och att traditionella sätt för företagen att få ut ett budskap minskar i betydelse. Användningen av branschexperter i nyhetsarbetet har ökat från 54 procent 2011 till 64 procent i år. Samtidigt är intervjuer med talespersoner nu journalisternas förstahandsval och ersätter pressmeddelanden som tidigare låg på första plats.

- Som journalister har vi inte råd att ta allt vi ser i sociala medier som sanning. Vi är alltid försiktiga med att bedöma trovärdigheten bakom alla källor som vi citerar - och ofta handlar det om personer som vi redan träffat och byggt en relation med. Men sociala nätverk är otroligt användbara som en bred mätare av det offentliga samtalet, säger Michael Rundle, teknisk redaktör på Huffington Post.

Oavgjort mellan print och online?

Undersökningen visar att tillväxten av online-medier på bekostnad av tryckta medier nu börjar sakta ned. Under 2011 svarade 50 procent att deras tryckta tidning, radio- eller tv-sändning hade den största publiken. I år svarar 47 procent samma sak. Samtidigt är proportionen av varje redaktions digitala nyproduktion - en grov uppskattning av nivån på investeringarna i digitala plattformar - i stort sett oförändrad sedan förra året: 45 procent av journalisterna under 2012 uppger att 60 procent eller mer av deras digitala produktion är ny (2011 var den siffran 46 procent).

Journalister runt om i världen är försiktigt optimistiska

Andelen journalister som säger att de gillar sitt jobb bättre jämfört med året innan har minskat kraftigt sedan 2011, men fortfarande är det färre som är missnöjda. I år uppskattar en tredjedel (33 procent) sitt jobb mer, jämfört med 43 procent 2011. På liknande nivå - 36 procent - ligger de som anser att redaktionens produktion har förbättrats under året, jämfört med 20 procent som uppger att kvaliteten har minskat. Framförallt är asiatiska journalister positiva till hur digitala medier påverkar deras arbete.

Klicka här för att ladda ned den fullständiga rapporten - och här för att ladda ned en överskådlig informationsgrafik.

Om Westmark Information

Westmark Information (www.westmark.se) är en kommunikationsbyrå med bas i Stockholm. Vi hjälper våra kunder att kommunicera effektivt - oavsett om det gäller PR, webb, reklam eller direktmarknadsföring. Westmark Information ingår i det oberoende nätverket Oriella PR Network som enda nordiska representant.

För mer information, kontakta:

Mikael Westmark, VD
Westmark Information
08-522 378 01
mikael@westmark.se

Om Oriella PR Network

Oriella PR Network (www.oriellaprnetwork.com) är ett nätverk av 16 oberoende kommunikationsbyråer i 23 länder över hela världen. Initiativet till Oriella PR Network togs av byråerna Horn Group i USA och Brands2Life i Storbritannien med stöd från andra byråer som de samarbetat med under lång tid. Oriella-nätverket har verksamhet i Europa, Asien och Amerika.

Mer information finns på:

Twitter: @oriellanetwork
Blogg: http://www.oriellaprnetwork.com/blog
LinkedIn: http://www.linkedin.com/groups/Oriella-PR-Network-4414211