​Tio tips till globala kommunikatörer

Den globala marknaden för PR-byråer som satsar på IT och telekom fortsätter att se en god tillväxt. Branschen växte med 5 procent under 2019 och det finns inga tecken på att den avtar.

Ändå har många byråer ibland svårt att få gehör för sina affärsmodeller hos beslutsfattare och opinionsbildare. Det är därför viktigt att veta hur man driver ett framgångsrikt globalt kommunikationsprogram som ger rätt effekt i utvalda regioner.

Men var ska man börja? Vilken typ av byråmodell ger de bästa resultaten?

Fiona Goldsworthy Amusin är ansvarig för Business & Technology och global PR på Brands2Life och sammanfattar sina tio bästa tips för att lansera globala kommunikationsprogram.

Läs Fionas PRCA-blogg här på engelska.