Sofia Falk: Allt kommunicerar!

Sofia Falk är VD på det nystartade företaget Wiminvest. Vi träffar henne för att prata om hur man skapar bra publicitet och vad som är viktigt att tänka på när man kommunicerar.
Genom Wiminvest lär sig företag hur de attraherar, utvecklar och behåller sina talanger

Wiminvest är ett nätverk som arbetar med att ta fram fler kvinnliga ledare och förebilder i svenskt näringsliv. Metoden är enkel men unik - Wiminvest ingriper i tid! De fokuserar på den mest kritiska perioden i kvinnornas karriär - de första åren i arbetslivet. Wiminvest ger kvinnorna de verktyg de behöver för att nå dit de har potential att nå.

Lite teori och mycket praktik

Affärsidén är självupplevd av Sofia. Hon har under hela sitt yrkesverksamma liv stött på problemet att inte få rätt stimulans, verktyg och förutsättningar för att snabbt komma vidare inom ett företag. Samtidigt har hon insett att metoderna för att åstadkomma resultat kan vara både enkla och konkreta. 

Sofia har internationell bakgrund från Försvarsmaktens Underrättelsetjänst och Utrikesdepartementet och har även arbetat som kriskommunikationskonsult och varit verksam som headhunter och karriärcoach.

Wiminvest gör stjärnor av talanger

De kunskaper som Wiminvest lär ut och får från företagens talanger sprider de vidare inom företagen; till andra unga talanger, personer på ledande befattning samt ledning och styrelse. På så sätt skapar Wiminvest mer effektiva individer, bättre organisationskultur och bättre affärer.

Men vad har hon gjort för att skapa uppmärksamhet kring Wiminvest?

Svaret kommer på en gång: nätverkande! Hon hade ingen marknadsföringsbudget när hon startade företaget, men har genom sitt goda rykte och ständiga nätverkande skaffat sig många kontakter under de senaste åren. Hon har på det här sättet skapat ambassadörer som för idén vidare.

Kommunicera rätt

Sofia säger att det är extremt viktigt att kommunicera rätt. För att sälja måste man kommunicera och Sofia vet vad hon pratar om. Hon har tidigare arbetat på kommunikationsbyråer och det har gett henne verktygen för att kommunicera effektivt och skapa god publicitet. Men har man inte de kunskaperna eller den tid som krävs för att kommunicera på ett bra sätt så ska man anlita en byrå.

Men hon upplever att en del byråer och informationsavdelningar smider planer och skapar skrivbordsprodukter istället för att jobba praktiskt och konkretisera vad det är man vill ha sagt. Det är viktigt att tänka på när man väljer byrå.

Sofia betonar att kommunikationen måste vara lättförståelig och lättillgänglig. Hon skickar ut pressmeddelanden och e-post med information om Wiminvest, men följer ofta upp med en personlig kontakt. Återigen kommer nätverkandet in i bilden.

Sofia delar med sig av sina kommunikationstips

  • Du måste vara det du vill kommunicera
  • Det är viktigt att vara öppen och personlig
  • Var lättillgänglig
  • Nätverka
  • Tänk på budskapen, men också på vad mottagaren är intresserad av att höra
  • Kommunikationen ska vara enkel
  • Skapa en känsla och den måste gå igen i allt du gör - från språk till design och kommunikationsmaterial
  • Tänk på att allt kommunicerar!

Läs mer om Wiminvest på wiminvest.se.