Sociala medier slår igenom på redaktionerna – och optimismen återvänder inom journalistiken

Sociala medier har blivit ett etablerat verktyg för journalister som vill hitta och bekräfta nyheter på nätet. Det framkommer i en ny undersökning som publiceras i dag av Oriella PR Network (www.oriellaprnetwork.com). Den fjärde årliga undersökningen "Digital Journalism Study" visar att en allt större andel av journalister runt om i världen använder bloggar, Facebook och Twitter för att hitta trovärdiga nyhetskällor. Samtidigt har optimismen återvänt och färre journalister räknar med minskade annonsintäkter.

Oriella PR Network.jpg

I den nya studien deltog 478 journalister från 15 länder i Europa, Brasilien och USA. Nästan hälften av alla som svarade (47 procent) uppger att de använder Twitter för att hitta nya nyhetsvinklar. Mer än en tredjedel (35 procent) använder Facebook. 30 procent hämtar information från kända bloggar och 42 procent letar information mer brett i tidigare obesökta bloggar.

Studien visar samtidigt att PR-representanter fortfarande ses som viktiga nyhetskällor.  Nära två tredjedelar (62 procent) hämtar stoff till sina nyheter från PR-kontakter - och 59 procent säger att de citerar företagens talespersoner som informationskällor.

Sociala mediekanaler

Sociala medier påverkar inte enbart det interna arbetet på redaktionerna - antalet sociala nyhetskanaler är nu det högsta sedan den första studien 2008. Över hälften av alla journalister i undersökningen uppger att deras redaktioner har en twitterfeed (55 procent) och journalistbloggar (54 procent). Video används allt mer och 48 procent av journalisterna (vilket också är rekord) producerar i dag videomaterial.

När den första undersökningen genomfördes 2008 framkom att en fjärdedel av alla redaktioner inte arbetade alls med innehåll i sociala medier (bloggar, twitterfeeds, diskussionsforum, podsändningar osv). I dag har den delen minskat till en åttondel av journalisterna.

Har dammet lagt sig?

Resultatet från undersökningen "Digital Journalism Study" visar också att minskningen av annonsintäkter har stannat. Under 2010 uppskattade 62 procent att deras medier skulle få minskade annonsintäkter. Nu tror bara 20 procent att annonsintäkterna kommer att minska under 2011.

Den försiktigt optimistiska prognosen märks också i journalisternas syn på antalet läsare, lyssnare och tittare. År 2010 trodde 41 procent av de som svarade att antalet skulle minska - och i år har den siffran minskat till enbart nio procent.

Samtidigt som användningen av sociala medier ökar och optimismen börjar komma tillbaka, så visar undersökningen också att många journalister arbetar under en större press än någonsin tidigare. Nästan hälften (45 procent) uppger att de måste producera mer material och en tredjedel (34 procent) arbetar längre arbetsdagar. Trots den ökade pressen så uppger 44 procent att de har roligt på jobbet, jämfört med 34 procent 2010 och bara 27 procent 2009.

- I förra årets globala journalistundersökning framkom det att mediebranschen såg sociala medier mer som ett experiment. Nu är det en naturlig källa för att både samla in och sprida nyheter - och det ställer naturligtvis också krav på kommunikatörer och rådgivare att hantera enkla, klara och trovärdiga berättelser i alla kanaler, säger Mikael Westmark, vd på Westmark Information.

För att se den fullständiga rapporten, gå till www.orielladigitaljournalism.com.

 

Om Westmark Information

Westmark Information (www.westmark.se) är en kommunikationsbyrå med bas i Stockholm. Vi hjälper våra kunder att kommunicera effektivt - oavsett om det gäller PR, webb, reklam eller direktmarknadsföring. Westmark Information ingår i det oberoende nätverket Oriella PR Network som enda nordiska representant.

För mer information, kontakta:

Mikael Westmark, vd
Westmark Information
08-522 378 01
mikael@westmark.se

Om Oriella PR Network

Oriella PR Network (www.oriellaprnetwork.com) är ett nätverk av 15 oberoende kommunikationsbyråer i 20 länder över hela världen. Initiativet till Oriella PR Network togs av byråerna Horn Group i USA och Brands2Life i Storbritannien med stöd från andra byråer som de samarbetat med under lång tid. Oriella-nätverket har verksamhet i Europa, Asien och Amerika.

Mer information finns på:

www.oriellaprnetwork.com
www.oriellaprnetwork.com/blog
twitter.com/oriellanetwork