Sociala medier i Frankrike

Trots att världen krymper och vi blir alltmer sammanlänkade finns det fortfarande stora kulturella och affärsmässiga skillnader. Det gäller inte minst när man vill arbeta med sociala medier i Frankrike.

Vår samarbetspartner Ballou PR i Paris har sammanställt några läsvärda reflexioner och råd:

  • Annorlunda riskprofil:I Frankrike är entreprenörsbolagen generellt mer rädda för att misslyckas, vilket gör att de inte är lika riskvilliga som kolleger i andra delar av världen.
  • Lokalt fokus och innehåll: använd uppgifter från Frankrike i din marknadsinformation - inte brett från Europa eller andra länder.
  • Franska språket: engelska används av allt fler, men material på franska är ett måste för att lyckas långsiktigt.
  • Sociala och traditionella kanaler: Frankrike har några av EU:s mest flitiga bloggare och sociala medier (på franska) används ofta. Men fortfarande fungerar vanliga pressmeddelanden.