Social medier handlar om relationer - inte teknik

Intresset för digital kommunikation och sociala medier växer snabbt. Det är inte konstigt eftersom inget företag kan förhålla sig neutralt till nätet och de möjligheter som den nya tekniken innebär. Men sociala medier handlar inte i första hand om Twitter, Tweetdeck, Flickr eller andra tjänster utan om människor, kultur och social kontakt.

Under 2008 ökade användningen av sociala medier i Sverige och 2009 har det tagit fart ännu mer. Att mikroblogga med Twitter är nu vardagsmat (följ Westmark Information här) och nya tjänster kommer att följa när andra dör ut.

Under 2009 kommer också affärsfördelarna att bli tydligare. Sociala medier har en stark kulturell kraft - men också en påtaglig affärsmässig kraft eftersom gamla föreställningar och marknadsföringsmetoder ställs på ända.

Några bra sammanfattande punkter från vår samarbetspartner Horn Group i USA:

  • Företagen kan inte längre kontrollera sina varumärken fullt ut - det är kunderna som har kontrollen över varumärket!
  • Sociala medier skapar inga problem, de tydliggör och förstorar dem
  • Alla försök att påverka den allmänna opinionen måste göras helt öppet
  • Fokus ska ligga på relationer - inte på tekniken
  • Företag som klamrar sig fast vid det gamla sättet att göra affärer och vägrar att engagera sig öppet med sina kunder kommer att hamna allt längre bort från kunderna

Hur företagen kommer att marknadsföra sig och kommunicera om några år återstår att se. Men det är helt klart att social kommunikation kommer att vara helt dominerande.