​Och – får man börja en mening så?

Hur många gånger har vi inte fått den frågan! I skolan får många lära sig att använda interpunktion på ett visst sätt. Men ofta används den annorlunda. Och då kanske den vill säga oss något. Interpunktion kan till exempel kräva en extra ansträngning av läsarna och på så sätt göra dem mer närvarande.

Det här kan man läsa mer om i språkvetaren Alva Dahls avhandling, I skriftens gränstrakteroch i senaste numret av Språktidningen.

Men det är inte bara orden som betyder något. Allt som finns mellan dem påverkar också vår läsning – mellanslag, punkter, komman och andra skiljetecken. Också valet av typsnitt och layout skapar mening, enligt Alva Dahl.

Känner att min inre språknörd vill kasta sig över den där avhandlingen. Nu.