Journalistik i förändring

Nätverket som vi är med i, Oriella PR Network (www.oriellaprnetwork.com), gjorde under maj och juni 2010 en undersökning där över 750 journalister i 15 länder deltog. Syftet var att se hur digitala medier har förändrat sättet att samla in nyheter. Det här var den tredje undersökningen i rad och resultatet visar att journalister gradvis har anpassat sig till att kunna hantera både digital och tryckt media.

Av undersökningen framgår klart den växande osäkerheten kring de tryckta tidningarnas framtid - och det ökade intresset kring nya betalningsmodeller. Över 50 procent av journalisterna som deltog trodde att deras tidningar skulle gå över helt till nätet. Samtidigt experimenterar tidningarna med appar till smarta mobiler, mikrobetalningar och betalmaterial för surfplattor för att öka sin omsättning.

I år ingick för första gången också tidningar från Östeuropa, USA och Brasilien i studien vilket gör den ännu mer global.

Klicka här för att läsa mer om Oriella Digital Journalism Study 2010. Och klicka här om du vill ladda ned studien som en PDF.

I undersökningen framkommer bland annat:

  • 46 procent av alla som svarade förväntas skapa mer material än tidigare och 30 procent har längre arbetstid
  • 47 procent säger att deras medier innefattar journalistbloggar och 40 procent använder Twitter
  • Bara 17 procent uppger att de är missnöjda med sina jobb
  • 53 procent tror att deras publikationer utanför nätet (tryckta medier, tv och radio) kommer att försvinna helt i framtiden - en ökning från 32 procent 2009

För första gången frågade vi journalisterna hur deras publikationer förhöll sig till betalinnehåll. Det finns tydliga bevis för ett ökande intresse för betaltjänster, appar och material för surfplattor när ägarna letar efter något som kan motverka fallande annonsintäkter.

Cirka två tredjedelar av journalisterna uppgav att deras publikationer arbetade med att undersöka en av dessa modeller. Det innebär att deras redaktörer kommer att trycka på hårt för att de ska producera material som håller en sådan hög kvalitet att de genererar de intäkter som cheferna förväntar sig.

Vår egen slutsats är att kommunikatörerna måste se till att PR-aktiviteterna är samordnade över alla kanaler - både på och utanför nätet. Vi måste också hålla fast vid de mest grundläggande nyhetskraven: starka nyheter, vässade kommentarer och inspirerande grafik och bilder.