Journalister allt mer tusenkonstnärer med digital teknik

En ny europeisk undersökning visar att dagens journalister förväntas vara tusenkonstnärer som även ska kunna hantera video, bloggar och poddradio. Journalisterna genomför de nya uppgifterna utan att få extra utbildning – men trots det trivs merparten med att arbeta mer med digitala medier. Undersökningen ” The European Digital Journalism Study” har genomförts av Oriella PR Network i åtta europeiska länder och totalt deltog 347 journalister från olika medier.

- Resultaten är mycket intressanta, inte minst att 50 procent av de svenska journalisterna dagligen förväntas producera video på nätet och att ingen av de tillfrågade ser det som något negativt, säger Mikael Westmark, vd på Westmark Information, som ingår i det oberoende nätverket Oriella PR Network.

- Samtidigt är det slående att poddradio och podd-tv ännu inte fått samma fäste i Sverige som i övriga Europa, fortsätter han.

I studien deltog totalt 347 journalister från dags- och regionaltidningar, fackpress, tv och radio i Sverige, Belgien, Frankrike, Tyskland, Holland, Italien, Spanien och Storbritannien.

Undersökningen lyfter fram hur bloggar, poddradio och video har förändrat arbetet för journalister över hela Europa och nästan hälften (46 procent) upplever att de förväntas producera mer material för sina publikationer.

Video har påverkat journalistiken allt mer och över 40 procent (50 procent i Sverige) av journalisterna är ansvariga för att producera internet-tv och videoklipp – trots att bara 3 procent av de svarande är anställda av traditionella tv-bolag.

Europeiska journalister måste allt mer leverera sitt innehåll i en rad olika format: 44 procent (40 procent i Sverige) av medierna har journalistbloggar, 18 procent (11 procent i Sverige) har poddradio och 24 procent (3 procent i Sverige) erbjuder podd-tv.

Studien visar också att det inte enbart är journalisterna som skapar innehåll. Över 60 procent av de europeiska mediebolagen har användarskapat innehåll (user generated content – UGC) på sina webbplatser. Över 60 procent inbjuder till kommentarer på online-nyheter och nästan en tredjedel accepterar och publicerar även användarnas bilder. Bloggandet har påverkat den europeiska journalistiken och nästan en fjärdedel av journalisterna citerar regelbundet bloggare i sina artiklar.

Även om de europeiska publikationerna erbjuder sitt redaktionella innehåll i nya format, så är det upp till den enskilda journalisten att utbilda sig själv inom digitala medier. I Sverige uppger hela 78 procent att de inte har fått någon utbildning alls – och totalt i Europa är det 65 procent. Bara en av tio har fått någon form av videoträning.

Trots att journalisterna förväntas göra mer utan att få kompletterande utbildning är de digitala medierna uppskattade av journalisterna. På frågan om dessa förändringar har påverkat deras arbetstillfredsställelse, svarade 88 procent att det var lika nöjda eller nöjdare i sina nuvarande roller. Enbart 16 procent (ingen i Sverige) svarade att deras arbetskvalitet hade försämrats med de nya uppgifterna.

- Medierna behöver idag innehåll av olika format – bilder, ljud och text – för att kunna tillfredsställa läsarnas behov. Utmaningen för PR-branschen är att kunna leva upp till detta och erbjuda ett stöd i journalisternas vardag, säger Mikael Westmark.

Klicka här för att beställa rapporten ”The European Digital Journalism Study”.


Om Oriella PR Network
Oriella PR Network (www.oriellaprnetwork.com) är ett nätverk av 15 oberoende kommunikationsbyråer i 20 länder över hela världen. Initiativet till Oriella PR Network togs av byråerna Horn Group i USA och Brands2Life i Storbritannien och syftet är att lokala byråer ska kunna behålla sitt oberoende samtidigt som de vid behov kan dra nytta av den infrastruktur som större nätverk erbjuder. I Sverige representeras Oriella PR Network av Westmark Information.