Hur kommunicerar man trygghet?

Att vara begriplig och kommunicera via rätt kanaler är viktigt när man är nystartad företagare. Mikael Bergbom är vd och grundare av Geomeer och erbjuder en mobil trygghetstjänst. Tjänsten vänder sig både till äldre och yngre personer som vill känna sig säkra i hemmet eller ute på joggingturen.

Vi haffade Mikael Bergbom mellan några möten för att fråga om hans syn på god kommunikation.

Mikael Bergbom.jpg

Du startade Geomeer för att du såg ett behov av mer moderna trygghetslösningar. Vad har varit er största kommunikationsutmaning?

- Den största utmaningen är att kommunicera fördelarna och nyttan av våra tjänster utan att det framstår som en krånglig tekniklösning. Vi har byggt en lättanvänd internettjänst och till den ansluter man GPS- och GSM-baserade trygghetslarm eller trygghetsappar. Det är väldigt lätt att fastna i teknik i kommunikationen och samtidigt svårt att utelämna den helt.

Dem ni vänder er till är inte alltid vana vid datorprogram och teknik. Hur gör ni för att kunderna ska förstå vad tjänsten går ut på?

- Det är viktigt för oss att kommunicera rätt saker till rätt målgrupp. Användaren kan dessutom ha väldigt olika behov beroende på om det är ett barn, en handikappad, ensamarbetare i skogen eller en dement person. För oss gäller det då att kommunicera med föräldrarna till barnet, den anhörige till en dement person eller direkt till skogsarbetaren.

- Föräldrar vill oftast veta att deras barn kommit fram som de ska. För skogsarbetaren innebär det trygghet att dels enkelt kunna larma sin omgivning om man behöver hjälp, dels att snabbt bli hittad. För en dement person är det ofta den anhörige som känner trygghet i att kunna hitta personen.

- Vi har märkt när vi har ställt ut på mässor som riktar sig till äldrevården att många blir avskräckta av att vi visar upp en internettjänst, hur enkel den än är. För att förenkla budskapet tar vi nu med oss en skyltdocka som håller i ett trygghetslarm med budskapet "Känner du dig otrygg? Tryck på knappen!". Det är precis vad det är frågan om, enklare kan det inte bli.

Ni använder ju själva det sociala nätet som en del av er tjänst. Vad har ni för strategi när det gäller att kommunicera via sociala medier?

- Vår strategi är att använda det sociala nätet på flera olika sätt. Först och främst så kan användarna använda Facebook och Twitter för att skicka ut larm och på så sätt få en stor spridning om man behöver hjälp. I vår marknadsföring använder vi bland annat Facebook för att berätta om nyheter och även lansera kampanjer och tävlingar för att få en bra spridning på budskapet.

Vilka tidningar läser du - och vilka är dina favoritnyhetssidor?

- SvD varje morgon, Computer Sweden varje vecka och sedan köper jag lösnummer av olika magasin. Jag läser rubriker och de ämnen jag tycker är intressanta oavsett vilka sidor de ligger under. Men jag är tekniskt intresserad och läser gärna om all ny teknik och innovationer från bilar till IT och fotografering.

Vilka företag arbetar bäst med kommunikation? Har du några favoriter?

- Mina favoriter är företag som på ett smart sätt får en viral spridning på sitt budskap enbart tack vare att budskapet är roligt, intressant eller på annat sätt är värt att spridas i bekantskapskretsen genom till exempel YouTube. Kan inte komma på något specifikt företag nu. ICA hade kunnat hamna i den här kategorin om de valt att sprida sin reklam via annan kanal än tv, budskapet har blivit en kul tv-serie.