Mediekunskap på schemat för blivande folkhälsovetare

Hur når man ut med sina budskap och vad är det som gör en nyhet till en nyhet? Det och mycket annat fick 20-talet studenter på kandidatprogrammet i Folkhälsovetenskap lära sig under en föreläsning som hölls av Mikael Westmark på Westmark Information.

De blivande folkhälsovetarna har ett omfattande program under sina tre års studier. Efter examen ska studenterna ha lärt sig grunderna i att handlägga och arbeta vetenskapligt med olika folkhälsofrågor runt om i landet - både lokalt och regionalt. Det kan t.ex. handla om att kartlägga hälsa och ohälsa i en kommun, utveckla förebyggande åtgärder och ta fram ny kunskap.

Utbildningen drivs av Centrum för folkhälsa inom Stockholms Läns Landsting tillsammans med Karolinska Institutet. Eleverna går nu termin tre och Tanja Tomson leder kursen "Folkhälsoarbetets teori och praktik" där teori varvas med praktik under 10 veckor.

Ett delmoment i utbildningen handlar om att kunna arbeta praktiskt med media. Under föreläsningen blandade Mikael Westmark teoretiska diskussioner med övningar i t.ex. nyhetsvärdering, att skriva pressmaterial och hur man bjuder in till pressmöten.

För mer information om Centrum för folkhälsa, klicka här.