​Fem frågor till Susanne Kapfer, nordisk kommunikationschef på SAP

Susanne Kapfer
Director Communications Nordic & Baltic Region, SAP

1. Finns det något som man kan kalla för nordisk PR – eller är de lokala skillnaderna stora?

Det finns tyvärr ingen riktig nordisk PR-standard. Både lokala medielandskap, teman, format och hur man förmedlar budskap skiljer sig åt. Viktiga beslutsfattare och branschorganisationer arbetar i regel inte heller över gränserna – så det gäller att anpassa lokalt och agera utifrån de lokala förutsättningarna. Men jag är övertygad om att ett Norden-perspektiv på till exempel digitalisering och innovationsförmåga skulle tillföra ett stort värde för företagen som oftast är verksamma i fler än ett nordiskt land.

2. Vad är det viktigaste att tänka på när man ansvarar för kommunikation över landsgränser?

Att överordnade budskap och nyheter får lokal relevans och förankring och att alltid kommunicera på det lokala språket. Det innebär att man noggrant måste välja vilka aktiviteter man vill satsa på. Vill man satsa på ett speciellt tema för hela Norden måste man planera in resurser för anpassning och lokalisering.

3. Hur långt har SAP kommit med att integrera PR och marknadsföring – två områden som på många företag fortfarande lever helt separat?

Även om vi fortfarande tillhör skilda organisationsenheter arbetar vi alltmer tillsammans på just lokal nivå. Konkret betyder det att vi fortfarande ansvarar för våra enskilda traditionella områden men att vi skapar och levererar upplevelser och innehåll i nya format och kanalergemensamt.

4. Vad är viktigast för dig i din roll som kommunikationschef och inköpare av externa kommunikationstjänster?

Lokal expertis, transparens på allt ifrån budget till resultat, genuin förståelse av företaget och branschen. Och allt mer att externa tjänsteleverantörer bygger och har ett nätverk för kommunikationstjänster av olika slag. Ingen begär längre att en byrå ska kunna hantera allt in-house, men det är en stor fördel att kunna använda tilläggstjänster från byråns ekosystem efter behov.

5. Hur kommer marknaden för PR och kommunikation i Norden att utvecklas under de kommande åren?

Vi kommer att se en ökad fragmentering av målgrupper och kanaler, mer kommunikation mot sociala medier, alternativa nischkanaler och nischmedia. Antalet journalister kommer att minska ännu mer och gränserna mellan förtjänad och köpt media kommer att fortsätta mjukas upp.

I och med att varje person är eller blir en ambassadör för intressen och organisationer, blir en integrerad syn på kommunikation ännu viktigare. Digital storytelling och integrerade kampanjer internt och externt blir allt viktigare kompetenser för kommunikationsansvariga på företag.