Digitalt är vardagsmat för världens journalister

Digitala verktyg har blivit vardagsmat för nyhetsredaktioner och journalister runt om i världen. Det framgår av en ny global rapport, Oriella Digital Journalism Study, som publiceras i dag. En tredjedel av alla redaktioner publicerar nu sina nyheter direkt i digitala medier - och egna mobilappar, internproducerad video och sociala medier som nyhetskälla ökar i betydelse.

Undersökningen bygger på svar från cirka 550 journalister i 15 länder i Europa (inklusive Sverige), Asien och Amerika och den ger en samlad bild av hur digital teknik påverkar hur nyheter samlas in och publiceras i olika länder.

Årets studie är den sjätte i ordningen och visar stora förändringar på redaktionerna. En fjärdedel av alla journalister i undersökningen producerar flera versioner av samma story under arbetets gång - och en femtedel säger att medborgarjournalistik nu har lika stor trovärdighet som vanlig rapportering.

Digitala medier påverkar också mediehusens intäktsmodeller. Andelen som uppger att deras företag har en mobilapp har mer än fördubblats under de senaste två åren till 40 procent. Dessutom har andelen premiumappar för att ta betalt för innehåll ökat med en tredjedel sedan 2012.

- Det är inte förvånande att digitala medier blivit vardagsmat för medieföretag runt om i världen. Det finns ett enormt stort intresse för att publicera sina nyheter direkt på nätet, skapa egna videor, leverera realtidsnyheter och erbjuda mobilt innehåll, säger Mikael Westmark, vd på Westmark Information som ingår i Oriella PR Network.

- Om trenden håller i sig kommer det att innebära ännu fler förändringar för medie- och kommunikationsbranschen. Pekskärmar och mobila enheter ger helt nya möjligheter att berätta historier genom t.ex. interaktiv grafik där snygg design och enormt stora datamängder blandas så att vi själva kan navigera runt i berättelsen, fortsätter Mikael Westmark.

Traditionella värden består trots ny teknik

Undersökningen visar att journalister använder sociala medier för att samla information, samtidigt som de fortsätter att lita på trovärdiga källor och etablerade kontakter. 51 procent av journalisterna uppgav att de samlar information till nyheter i mikrobloggar som Twitter och Weibo - men bara när de redan känner till källorna. När källan är okänd halverades intresset från journalisterna till 25 procent. Som jämförelse uppgav 59 procent att de fick sin information från diskussioner med branschkontakter.

De källor som journalisterna litar mest på är akademiker och andra experter (70 procent), tekniska experter på företagen (63 procent) och analytiker (49 procent). Företagens vd:ar har bara förtroende av 41 procent av journalisterna - och misstros helt av var åttonde journalist.

De minst trovärdiga källorna bland journalister är politiker, PR-kontakter, marknadschefer och kommunikationschefer. 

Journalister fortsatt positiva till sitt arbete

Trots alla förändringar som pågår på redaktionerna visar undersökningen att journalisterna fortsätter att vara optimistiska om sitt arbete. 34 procent anger att digitala medier har förbättrat kvaliteten på journalistiken under de senaste två åren. Men den digitala modellen skapar också huvudvärk - en tredjedel (32 procent) uppger att det är svårare att hålla sig à jour med event på sociala medier.

Om Oriella Digital Journalism Study

Undersökningen Oriella Digital Journalism Study genomfördes första gången 2008 och undersöker användningen av sociala och digitala medier inom mediesektorn. Den sjätte undersökningen genomfördes online under april-maj 2013 med 550 journalister i 15 länder inom radio och tv, livsstilspress, dagspress, fackpress och bloggar i Brasilien, Frankrike, Italien, Kanada, Kina, Nya Zeeland, Ryssland, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland och USA. I genomsnitt svarade 38 journalister från varje land.

Om Westmark Information

Westmark Information (www.westmark.se) är en kommunikationsbyrå med bas i Stockholm. Vi hjälper våra kunder att kommunicera effektivt - oavsett om det gäller PR, information eller marknadsföring. Westmark Information ingår i det oberoende nätverket Oriella PR Network som enda nordiska representant.

För mer information, kontakta:
Mikael Westmark, VD
Westmark Information
08-522 378 01
mikael@westmark.se

Om Oriella PR Network

Oriella PR Network (www.oriellaprnetwork.com) är ett nätverk av 16 oberoende kommunikationsbyråer i 23 länder över hela världen. Initiativet till Oriella PR Network togs av byråerna Horn Group i USA och Brands2Life i Storbritannien med stöd från andra byråer som de samarbetat med under lång tid. Oriella-nätverket har verksamhet i Europa, Asien och Amerika.