Den abstrakta substantivsjukan

Tekniktrender kommer och går - och det är frestande att använda teknisk jargong för att visa att du är med och ligger i framkanten. Men PR- och kommunikationsbranschen har ett ansvar för att hålla sig vaken och inte smittas av den abstrakta substantivsjukan.

Vi är så ivriga att hoppa på alla nya tekniska trender att vi ofta missar vad det egentligen handlar om. Abstraktionerna blir ballonger som blåser iväg bort från publiken.

Ta "Big Data" som ett exempel, ett område att bevaka under 2012 enligt ledande industrianalytiker. Termen i sig försöker beskriva att det handlar om enormt stora mängder data. Men den kan tolkas på många andra sätt.

Under våren 2012 arbetade vi med en undersökning om ökande datamängder för en kund som omfattade stora organisationer i Sverige, Finland, Danmark och Norge. Resultatet visade tydligt att många inte fullt ut förstått vad Big Data är och möjligheterna med att också ta hand om varierande data från externa och webbaserade källor. Och "analys" betydde ett utvecklat beslutsstöd för en del - och att skriva ut vanliga rapporter för andra.

Som inom många andra områden byts konkreta substantiv ut mot mer abstrakta substantiv i IT-branschen. När man talar med kollegor som har samma kunskapsnivå fungerar det bra. Men när det handlar om att kommunicera brett riskerar du att tappa eller förvirra mottagarna helt.

Det är lockande att omfamna nya trender. Många av oss kommer ihåg IP-hysterin i slutet av förra århundradet. Begreppet "IP" (internet protocol) i ett pressmeddelande var en tydlig signal att företaget visste vad det pratade om. Och att börsvärdet skulle fortsätta att växa...

Utmaningen för PR- och kommunikationsbranschen är - som alltid - att ha ett utifrån-in-perspektiv. Att tydliggöra och exemplifiera det du pratar om. Och att vaccinera alla nya PR- och kommunikationskolleger från den abstrakta substantivsjukan.

Mikael Westmark
VD, Westmark Information AB