​Brands2Life intervjuar Mikael Westmark

Brands2Life Global Network består av ett antal fristående kommunikationsbyråer med stor entreprenörsanda. Westmark har representerat Norden sedan 2006 – och i en intervjuserie med nätverkets byråledare träffade de Mikael Westmark.

Läs hela intervjun här på engelska.