Sökning på ”Oriella_Digital_Journalism_Study”

Träffar 1–7 av 7

Video about Oriella Digital Journalism Study 2010

See a video where Giles Fraser at Brands2Life talks about the Oriella Digital Journalism Study 2010

Läs mer

Video om Oriella Digital Journalism Study 2010

Se en video där Giles Fraser på Brands2Life berättar om Oriella Digital Journalism Study 2010.

Läs mer

A study of the changing nature of journalism worldwide

In May and June 2010, the Oriella PR Network carried out a survey of over 750 journalists in 15 countries to see how digital media has changed the nature of news-gathering. The study finds that journalists are gradually acclimatising to the pressures of juggling the demands of web and print media.

Läs mer

Positivare journalister med mer självförtroende

Har tidningarnas annonsintäkter slutat att minska och blir journalisterna allt mer förtrogna med nya roller och ökade krav på att producera mer eget material?

Läs mer

Journalistik i förändring

Nätverket som vi är med i, Oriella PR Network (www.oriellaprnetwork.com), gjorde under maj och juni 2010 en undersökning där över 750 journalister i 15 länder deltog. Syftet var att se hur digitala medier har förändrat sättet att samla in nyheter. Det här var den tredje undersökningen i rad och resultatet visar att journalister gradvis har anpassat sig till att kunna hantera både digital och tryckt media.

Läs mer

Sociala medier slår igenom på redaktionerna – och optimismen återvänder inom journalistiken

Sociala medier har blivit ett etablerat verktyg för journalister som vill hitta och bekräfta nyheter på nätet. Det framkommer i en ny undersökning som publiceras i dag av Oriella PR Network (www.oriellaprnetwork.com). Den fjärde årliga undersökningen "Digital Journalism Study" visar att en allt större andel av journalister runt om i världen använder bloggar, Facebook och Twitter för att hitta trovärdiga nyhetskällor. Samtidigt har optimismen återvänt och färre journalister räknar med minskade annonsintäkter.

Läs mer

Digitalt är vardagsmat för världens journalister

Digitala verktyg har blivit vardagsmat för nyhetsredaktioner och journalister runt om i världen. Det framgår av en ny global rapport, Oriella Digital Journalism Study, som publiceras i dag. En tredjedel av alla redaktioner publicerar nu sina nyheter direkt i digitala medier - och egna mobilappar, internproducerad video och sociala medier som nyhetskälla ökar i betydelse.

Läs mer