Jan Heivert, VD Heivert Consulting - tidigare VD på ITF

Jag har anlitat Mikael under många år, både som PR-konsult och som expert i olika typer av kommunikationsfrågor. Hans insatser har varit av största värde för ITF.