Så här tycker andra

Här låter vi kunder och andra som jobbat med oss komma till tals. Något som vi hoppas säger betydligt mer än att vi fortsätter att mala på om hur bra vi är.

Men två saker är bra att veta:

1.   Vi har genom åren samlat på oss stora kunskaper inom framför allt IT, telekom, finans och konsumentvaror som gör att vi snabbt sätter oss in i sakfrågorna. Du riskerar alltså ingen god dag-yxskaft-kommunikation med någon av oss. 

2.   Vi tar alltid ett helhetsansvar för de projekt vi åtar oss. Viktigt att veta eftersom vi ofta anlitar underkonsulter som kompletterar våra medarbetare i kundprojekten. Tjusigt ord för det: virtuella team.