Kategori: Fink_

Inger Aspåker, development consultant

Publicerad 1 sep 2011 | Mikael Westmark | Kommentera

I hold a Master of Business Administration and help companies and organizations to develop and increase employee motivation. I have done that during more than twenty years.

Modern management is based on the existence of clear business goals and visions - and on the employees being involved and taking responsibility. Clear internal and external communication is a key concept in this work.

I have worked with clients in various business areas, e.g. universities and colleges, retail chains, travel companies, publishers, IT companies and financial institutions. Thanks to my methods, the development has accelerated and the results come fast - even in cases where development previously failed. 

E-mail: inger.aspaker@westmark.se
Phone: +46 70 605 66 66

Bookmark and Share

Inger Aspåker, utvecklingskonsult

Publicerad 1 sep 2011 | Mikael Westmark | Kommentera

Jag är civilekonom och hjälper företag och organisationer att skapa konkret utveckling och öka medarbetarnas motivation. Det har jag gjort i över tjugo års tid.

Ett modernt ledarskap bygger på att det finns tydliga mål, visioner och strukturer. Och att medarbetarna är engagerade och tar ansvar. För att lyckas med det måste kommunikationen internt och externt vara glasklar.

Jag har under åren arbetat med kunder inom vitt skilda verksamhetsområden, t.ex. universitet och högskolor, varuhuskedjor, reseföretag, förlag, IT-bolag och finansinstitut. Tack vare mina metoder har utvecklingen tagit fart och resultaten kommit snabb - också i fall där man tidigare misslyckats.

E-post: inger.aspaker@westmark.se
Telefon: 070-605 66 66

 

 

Bookmark and Share

Mediasmiths hjälper TV4 att förenkla sin teknik

Publicerad 31 aug 2011 | Mikael Westmark | Kommentera

Mediasmiths som är specialister på medieteknik har slutfört ett omfattande projekt för att förenkla TV4-Gruppens IT-miljö. Företaget har infört ny teknik baserad på öppen källkod som gör att TV4-Gruppen nu kan integrera sina interna och externa system på ett bättre sätt. Samtidigt kan TV4 snabbare anpassa sig till framtida behov, krav och förändringar.

Genom åren har TV4 sjösatt en mängd tekniska lösningar för sin medieverksamhet som baserats på olika standarder och tekniker. Med tiden har det blivit allt mer arbetskrävande att stödja och underhålla systemen och därför behövdes ett nytt tillvägagångssätt för att förenkla och effektivisera kommunikationen mellan både interna och externa system. TV4 anlitade då Mediasmiths som har en lång erfarenhet av större medieorganisationer och djupa kunskaper om integrationsteknik.

- Stegen vi nu tagit mot en samlad integrationsmiljö är strategiskt viktiga för hur vi implementerar nya lösningar inom TV4, säger Jonas Collsiöö, Technical Director på TV4.

Arbetar mot samma mål
En viktig anledning till att TV4 valde Mediasmiths var att företagets konsulter arbetar tillsammans med sina kunder för att skapa fungerande lösningar. I projektet arbetade därför alla inblandade som ett team, utan de gränser som ofta uppstår mellan leverantör och uppdragsgivare.

Som ett första steg tog Mediasmiths tillsammans med TV4 fram en behovsspecifikation för en service bus-plattform som grundades på TV4:s affärskrav. Med den som grund gjorde man sedan en målinriktad utvärdering av en öppen service bus-plattform och en konceptimplementation av en integration med ett externt system. På detta sätt kunde man testa och få kunskap om plattformen och nya tillvägagångssätt.

- Mediasmiths har bistått med både teknisk expertis och implementationserfarenhet. Det har gjort att vi snabbt har kunnat ta fram lösningar som både följer branschpraxis och är anpassade efter våra behov, säger Purre Persson, systemutvecklare på TV4.

Lösningar som fungerar i dag - och i framtiden
Mediasmiths har också tagit fram nya rutiner för hur framtida system ska kunna integreras på bästa sätt. På så sätt har förtroendet ökat för att plattformen kan möta nya utmaningar och att TV4 får ut det mesta möjliga av investeringen.

- Integrationsmiljön som Mediasmiths har hjälpt oss att ta fram ger oss en flexibilitet och en klar struktur för hur vi integrerar system på ett sätt som vi inte haft tidigare, säger Jan Rizvi, Utvecklingschef på TV4.

- Genom en konstant dialog och fokus på tydliga och enkla affärsdrivna mål har vi skapat en lösning som fungerar i dag - samtidigt som vi har en strategi för hur den kan växa och anpassas när TV4-Gruppen får nya behov, säger Peter Henebäck, Nordenchef på Mediasmiths.


Presskontakter

Annette Leach
mediasmiths@hotwirepr.com
Tel: +44 (0)20 7608 2500

Peter Henebäck
peter.heneback@mediasmiths.com
Tel: 0709-99 00 58

Kevin O'Meara
kevin.omeara@mediasmiths.com
Tel: +44 (0)7875 645 506

 

About Mediasmiths
Mediasmiths are a media technology consultancy whose business model is built on providing clear and independent advice for its clients.

Mediasmiths focuses on lowering the risk and cost associated with technology and process change in broadcasting. Standing at the centre of convergent technologies, and using past experience in broadcast operations and IT, Mediasmiths can help advise clients on the most efficient and cost effective solutions for their businesses. Mediasmiths have developed a specialist approach that focuses on future business benefits and efficient production workflows as opposed to more traditional approaches that concentrate on documenting past needs and requirements.

Mediasmiths have deployed the approach on projects with customers such as the BBC, BSkyB, MediaCity UK, and Sony. For these customers Mediasmiths have reduced the time and cost of the vendor selection processes, workflow analysis and requirements gathering, subsequently ensuring a thorough, well documented and successful implementation.

Bookmark and Share

Om Mediasmiths

| Mikael Westmark | Kommentera

Mediasmiths are a media technology consultancy whose business model is built on providing clear and independent advice for its clients.

Mediasmiths focuses on lowering the risk and cost associated with technology and process change in broadcasting. Standing at the centre of convergent technologies, and using past experience in broadcast operations and IT, Mediasmiths can help advise clients on the most efficient and cost effective solutions for their businesses. Mediasmiths have developed a specialist approach that focuses on future business benefits and efficient production workflows as opposed to more traditional approaches that concentrate on documenting past needs and requirements.

Mediasmiths have deployed the approach on projects with customers such as the BBC, BSkyB, MediaCity UK, and Sony. For these customers Mediasmiths have reduced the time and cost of the vendor selection processes, workflow analysis and requirements gathering, subsequently ensuring a thorough, well documented and successful implementation.

Press contacts

Annette Leach
mediasmiths@hotwirepr.com
Tel: +44 (0)20 7608 2500

Peter Henebäck
peter.heneback@mediasmiths.com 
Tel: 0709-99 00 58

Kevin O'Meara
kevin.omeara@mediasmiths.com
Tel: +44 (0)7875 645 506

 

 

Bookmark and Share

Öppna kommentarer på vår webb

Publicerad 30 aug 2011 | Mikael Westmark | Kommentera

Kategorier: Facebook, openID, sociala medier

Debatten om man ska kunna vara helt anonym på tidningarnas nätsidor har varit intensiv de senaste veckorna. Nu stänger bl.a. Aftonbladet och DN ned sina kommentarsfält i väntan på en ny öppnare lösning som ska minska antalet hatiska och ofta rasistiska inlägg.

Lösningen är att man måste vara inloggad på ett konto som Facebook eller OpenID (t.ex. Google-konto) för att kunna lämna en kommentar.

Här på www.westmark.se har vi redan infört öppna kommentarer. Är du inloggad på ditt Facebook-konto så kan du längst ned på varje blogginlägg skriva en egen kommentar.

Och du har också möjligheten att kryssa för om kommentaren ska läggas upp som ett inlägg på din egen Facebook-vägg.

Bookmark and Share

Sybase ledande inom hantering av mobiler och surfplattor enligt IDC

Publicerad 29 aug 2011 | Mikael Westmark | Kommentera

Analysföretaget IDC har för tionde året i rad utnämnt Sybase som ledande inom hantering av mobila enheter (MDM). Analysen presenteras i den nya rapporten "Worldwide Mobile Device Management Enterprise 2011 - 2015 Forecast and 2010 Vendor Shares". Där framgår att Sybase Afaria har hela 19,8 procent av MDM-marknaden.

- Nya surfplattor, en ökad användning av smarta mobiler och allt fler mobila företagsappar har gjort att företagen har ett enormt behov av att säkra och hantera sina mobila enheter och applikationer. Uppmuntrande nog så finns det i dag teknik och lösningar som gör att företagen kan ta ett strategiskt grepp om sin mobilsatsning, säger Stacy Crook, senioranalytiker inom företagsmobilitet på IDC.

- Med Sybase Afaria kan företagen administrera alla sina mobiler och surfplattor, men också utveckla mobila applikationer med hjälp av Sybase Unwired Platform som är marknadens mest omfattande plattform för mobila företagsappar, säger Hardy Nelson, vd för Sybase i Norden och Benelux.

- Att lyftas fram av IDC under hela tio år som ledande inom MDM är ett bevis för att kunderna uppskattar våra mobila lösningar, fortsätter han.

Enligt IDC ska en MDM-lösning innehålla många standardfunktioner som används vid PC-administration. Men dessutom ytterligare funktioner som är specifika för mobila enheter, exempelvis:

 • Leverans och installation av mobila enheter
 • Hantering av konfigureringsinställningar
 • Inventering och materialförvaltning
 • Programdistribution (applikationer, operativsystem, programuppdateringar)
 • Fjärrlåsning och radering
 • Policyhantering (lösenord, kryptering osv.)
 • Fjärrkontroll och systemdiagnos
 • Realtidsövervakning av enheter
 • Lokalisering och GPS-sökning
 • Rapporter och analys

I ökad utsträckning kan en MDM-lösning också innehålla följande funktioner:

 • Applikationshantering
 • Avancerade säkerhetsfunktioner (autentisering, auktorisation osv.)
 • Kostnadskontroll i realtid

För mer information om rapporten "Worldwide Mobile Device Management Enterprise 2011 - 2015 Forecast and 2010 Vendor Shares", besök www.idc.com.

För mer information om Sybase Afaria och Sybase Managed Mobility, besök  www.sybase.com/afaria och www.sybase.com/mobilize/managed-mobility.

Om Sybase
Sybase är ett SAP-bolag och branschledande inom hantering, analys och mobilisering av företagskritisk information. Vi driver den globala programutvecklingen för dataintensiva branscher och har öppna lösningar som fungerar med de flesta system, nätverk och enheter. Vår teknik används av en rad olika branscher, till exempel finans, telekommunikation, tillverkning och offentlig sektor. För mer information, besök www.sybase.se och läs gärna våra bloggar på blog.sybase.com. Följ oss också på Twitter: @Sybase. 

Kontaktpersoner:
Hardy Nelson, vd för Sybase Norden och Benelux
08-568 51201
hardy.nelson@sybase.com

Mikael Westmark, presskontakt
08-522 378 01
mikael@westmark.se

Bookmark and Share

Magdalena Höglund, kommunikationskonsult

Publicerad 29 aug 2011 | Mikael Westmark | Kommentera

Jag arbetar som fristående kommunikationskonsult och har en bred erfarenhet av PR och marknadsföring.

Min bakgrund är inom turism och resebranschen och jag har studerat PR och marknadsföring i Stockholm och New York.

Sedan slutet av 90-talet har jag arbetat med externkommunikation och medierelationer för bl.a. Kronan (försäljning av cyklar och barnvagnar) och ett stort antal varumärken inom friluftsliv, däribland Fjällräven and Lundhags.

Som konsult på Hill and Knowlton i Stockholm arbetade jag med konsument- och IT-kunder, t.ex. Motorola, Cisco Systems, Europolitan och Bokus. Jag har också arbetat som pressansvarig och projektledare på Microsoft i Sverige under fem år som bland annat innefattade stora lanseringar som Windows XP och Office 2010. 

E-post: magdalena.hoglund@westmark.se
Telefon: 0733- 33 88 40

Bookmark and Share Nyare inlägg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | Äldre inlägg