Kreativ marknadsföring – gör det oväntade

Vill du skapa sympati för företaget, kännedom om en produkt, beröra känslomässigt, ändra attityder, ge nya kunskaper, skapa merförsäljning eller samla in namn till en kunddatabas? En marknadsföringskampanj formas för att ni ska nå de uppsatta målen.

Hos oss får kunderna hjälp att välja rätt marknadsföringskanal, t.ex. direktreklam, annonser i tryckt media, webb-annonser m.m.

Vi tar ett helhetsansvar för projekten och sätter samman lämpliga projektgrupper som ansvarar för projektledning, copywriting, design, illustrationer m.m.

Det kreativa arbetet går ut på att förmedla budskapet på ett nytt och gärna oväntat sätt. Det krävs mod för att bryta konventioner - och bäst resultat når man genom att våga gå lagom långt utanför de konventioner som gäller.