Interninformation – engagera dina medarbetare

De egna medarbetarna måste självfallet vara involverade i vad som händer och sker. En bra interninformation gör att organisationen hålls samman och motiverar de anställda att arbeta och agera för organisationens bästa.

Vi fungerar i huvudsak som ett stöd till ledningen i arbetet med att ta fram och uttrycka organisationens mål, vision och grundvärderingar. Vilka kommunikationskanaler som ska användas, t.ex. webb och annan digital kommunikation, stormöten, vd-brev eller liknande, bestäms utifrån de förutsättningar som finns.

Vi agerar också som coacher och hjälper enskilda chefer att bli bra kommunikatörer. Chefen har en nyckelroll att förmedla vilka utmaningar som organisationen står inför och vad som krävs för att nå de uppsatta målen.

Glöm inte heller att den externa kommunikationen måste vara helt samordnad med interninformationen!