Ekonomisk information – gör siffrorna till en del av marknadsföringen

Den ekonomiska informationen om ett företag eller en organisation blir allt viktigare. Kraven på god genomlysning och en klar finansiell redovisning har blivit större och samtidigt kan begriplig ekonomisk information bli en konkurrensfördel.

En årsredovisning som lockar till läsning är till exempel en viktig del av marknadsföringen och ofta kärnan i ett företags kommunikation. Den ska utformas så att den tillgodoser målgruppernas krav på information och samtidigt följer de regler och normer som finns.

Vi tar ett totalansvar för att producera årsredovisningen, dvs. allt från projektledning, skribentarbete till färdig layout.

Vi kan också ta ett kommunikativt delansvar för att ta fram ett prospekt inför en börsnotering eller en försäljning, tillsammans med andra rådgivare inom ekonomi, juridik och revision. Rent praktiskt innebär det att vi är en del av arbetsgruppen och driver arbetet med att skapa ett prospekt som också är välskrivet, intressant och innehållsrikt.

Glöm heller inte att kommunicera löpande med finansmarknaden - också mellan bolagsstämmor, delårsrapporter och bokslutskommunikéer!