Hur kan vi hjälpa dig?

Se helheten

Bra kommunikation i rätt tid förändrar och förbättrar – med snabba och långsiktiga resultat för din verksamhet. Det ser vi hela tiden i vårt arbete. Ett samlat grepp om all kommunikation kan verkligen göra underverk, både för resultatet och för budgeten. Men den måste planeras noga och vila på en gemensam grund.

Välja rätt aktiviteter

Konsten är att hitta den blandning av aktiviteter som stödjer kundens affärer på bästa sätt. Det kan handla om att först analysera omvärlden och planera hur företaget eller organisationen ska positionera sig och uppfattas på marknaden. Sedan tar de konkreta insatserna vid som att t.ex. medieträna en talesperson, ta fram en företagspresentation eller lägga upp ett program för kontinuerlig interninformation.

Växa och utvecklas

Inte många företag vill vara helt beroende av konsulter. En stor del av vårt arbete handlar därför om att se till att våra kunder själva kan bli bättre på att kommunicera. Vi håller föredrag, leder seminarier och anordnar workshops kring hur man t.ex. kan förbättra sina mediekontakter eller skriva mer effektiva texter. Det kanske inte är en strålande affärsidé att jobba med att göra kunderna självständiga. Men det är roligare att se människor utvecklas än att bita sig fast.