Tänk på dig själv – skriv för läsaren

Hur gör man för att skriva bättre och mer mottagaranpassade pressmeddelanden?

Vår praktikant - numera examinerade språkkonsulten Petronella Törnevik - är färdig med sitt ex-jobb. Hon har undersökt vad som gör pressmeddelandet mottagaranpassat ur ett språkligt perspektiv. Uppsatsen bygger på textanalyser, men för att verkligen ge stöd åt sina teoretiska resonemang har hon också intervjuat mottagarna, alltså journalisterna.

Här kommer en kort sammanfattning. Kanske kan du få några tips?

  • Vad är nyheten? Tänk på att ha ett tydligt budskap med texten.
  • Rubriken ska sammanfatta innehållet på ett rakt och informativt sätt.
  • Tänk på att skriva korrekt! En dålig framställning ökar risken för att ett pressmeddelande åker ner i papperskorgen.
  • Blanda inte ihop presskommunikation och marknadskommunikation. Med andra ord - undvik floskler och positivt laddade värdeord i pressmeddelandet.
  • Anpassa pressmeddelandet efter mottagarredaktionen. Producera gärna olika versioner av pressmeddelandet i stället för att skicka ut en text till fel mottagare.
  • Använd konkretiseringar, exemplifieringar och motiveringar för att styrka innehållet i texten.
  • Skriv inte för komplicerat. Förklara svåra termer (eller skicka olika versioner av pressmeddelandet till olika journalister).

Fick du mersmak? Ladda ned hela uppsatsen här.