Skippa krusidullerna!

Prata begripligt och skriv så att folk förstår. Det är ingen dum utgångspunkt när man vill berätta om saker och ting. Det är oerhört lätt att prata med alla så som man pratar med sina kolleger. Att använda fackuttryck och begrepp som fungerar bra i konferensrummet, men som är totalt obegripliga för andra.

Ett enkelt och tydligt språk är inte direkt vardagsmat i företags-Sverige. Därför var det så glädjande att lyssna till Fredrik Berinder som gästtalade på ett Guide-seminarium nyligen.

Fredrik är avdelningschef på SEB:s IT-avdelning och arbetar med att få projekten att flyta på bättre inom banken. Hans ståndpunkt är att om man har ett gemensamt mål för projektet, så blir resultatet bättre. Och för att nå dit måste man använda ett språkbruk som är begripligt för alla inblandade. Inte överlåta åt var och en att tolka vad som egentligen menas med olika abstrakta uttryck.

Eller för att plocka ett citat från Fredrik, lägg dina ”krusidullord” åt sidan!

Det är en rekommendation som vi applåderar. Testa själv. Titta igenom vilka ord som ni använder i broschyrer, på webben och i pressmeddelanden. Går det att använda ett mer konkret ord i stället för ett luddigt som har hängt med ett tag? Är texterna verkligen skrivna för den målgrupp som ni vill nå?