​Så arbetar SAP med mångfald och inkludering

Anka Wittenberg har titeln Diversity & Inclusion Officer och är globalt ansvarig för mångfaldsfrågor på SAP. När hon var på besök i Stockholm nyligen fick vi en chans att sitta ned med henne och prata om hur de arbetar.

Liksom för alla andra företag handlar det om att skapa samma förutsättningar för alla medarbetare oavsett kön, kultur eller etnicitet. Men det handlar också om att lyckas ta hand om anställda som har olika ålder och olika behov.

För första gången har SAP fem generationer medarbetare och de gamla utvecklingssamtalen är inte rätt väg om man vill locka nya talanger till bolaget.

Anka Wittenberg har flera bra exempel och råd till andra företag som vill arbeta aktivt med dessa frågor, så kolla in videointervjun med henne.