Hejsan Petronella - blivande språkkonsult!

Under våren gör snart examinerade språkkonsulten Petronella Törnevik sin praktik hos oss. Samtidigt passar hon på att skriva på sitt ex-jobb som handlar om språket i pressmeddelandet ur ett mottagarperspektiv.

Eftersom Petronella är expert i svenska språket så frågar vi henne vad som utmärker en bra text. Svaret kommer blixtsnabbt:

– En lyckad text är målgruppsanpassad, strukturerad och koncis.

En språkkonsult skriver och bearbetar texter så att de blir mottagaranpassade och lättlästa. Det kan handla om alltifrån att hålla skrivkurser och ta fram riktlinjer för språket till att redigera, granska och korrekturläsa texter.

Vi är jätteglada över att ha Petronella här. Bland annat ska hon hjälpa oss med vår nylanserade skrivkurs för alla som vill bli bättre på att skriva effektiva texter på jobbet.

Mer om Petronella: